Historien

Bakgrunn
Ideen til Veresspelet Grenselaus fikk jeg for en del år siden, da jeg ble oppmerksom på at det kom flere familier med skogfinner fra Trysil til Vera i 1799, og at min tipp-tipp-oldemor var blant disse.
Skogfinnene (som for øvrig har status som en av norges fem minioriteter) hadde kommet til Norge via Sverige på 1600-tallet på grunn av vanskelige levekår i Finland. De er også kalt svedjefinner eller rugfinner fordi de drev med svedjebrenning – brente skog og sådde en spesiell rug i asken. Skogfinner er ikke samer, som mange tror.

Handling
Vi får møte Tron Tronsen, Berte Andersdatter, deres sønn Andreas og Bertes søster Inger når de kommer til Tronsmoen, gården som da het Wæren vestre. Vi får se at det kommer flere skogfinner til Vera, og møte både samer, bygdefolk og svensker. Hvordan skal disse forskjellige kulturene greie å leve sammen? Hva med fjellslåtten til bygdefolket? Hva med skogbrenninga til skogfinnene? Hva med reinsflokken til samene? Hva med kjærlighetens kår blant alle konfliktene som naturligvis må oppstå? Og hva med vesle Ingers hjemlengsel som truer med å fortære henne?
Det blir en spennende tid for alle parter…

Historie og fiksjon
Hva møtte disse innvandrerne da de kom til Vera? Jeg har drevet research og funnet ganske mye stoff som viser hvordan skogfinnenes liv var, men jeg har selvfølgelig måttet bruke fantasi for å sette meg inn i hver enkelt person. En del av personene i stykket er fiktive, en del har levd i virkeligheten.
Det eneste jeg visste før jeg begynte å skrive var historien om min tipp-tipp-oldemor Inger som var 10 år da de kom til Vera. Hun måtte reise fra foreldre og søsken i Tørberget, følge søster Berte og hennes mann Tron for å være barnepike for lille Andreas. Det blir sagt at Inger gråt hver dag den første tiden, og lengtet hjem til Tørberget. Hennes største ønske var å få komme dit og se mora igjen, noe hun aldri fikk. Hun ble i Verdal hele livet, og en stor etterslekt finnes etter henne.

Musikk og tekst
Toralf Lund fra Levanger har laget nydelig musikk til spelet. Toralf er musikklærer og meget erfaren både som tidligere dansemusiker og etter hvert også som teatermusiker.
Han har komponert en rekke melodier, noe av det er gitt ut men mye ligger på vent.
Det blir altså både nyskrevet musikk og nyskrevet tekst i dette musikkspelet.

Aktuelt også i dag
Handlingen i spelet skjer rundt år 1800, men er likevel høyst aktuell i dag. Som innvandrere hadde skogfinnene det like vanskelig som innvandrere har det i dag, de ble både uglesett og forfulgt.
Vesle Inger måtte reise fra sine foreldre og søsken i Trysil, uten å vite om hun noen gang fikk se dem igjen. På den tiden var det like langt fra Trysil til Vera som det i dag for eksempel er fra Somalia til Norge. Vi har også i dag – i Verdal som i mange andre kommuner i Norge – barn som har måttet forlate sine foreldre og reise langt av sted for å møte en fremmed kultur. Hvordan tar vi imot dem? På denne måten er spelet både historie og høyst dagsaktuell.

Sissel Hermann
forfatter