Vera

10465429_10152196564017476_1399061570261162193_o

Fjellgrenda Vera ligger øverst i Verdal, like mot svenskegrensa. I øst kan man se de høye fjellene på godt over 1000 meter, mens Veressjøen ligger som en blank perle i forgrunnen. Her har det på det meste bodd opp mot et hundretalls mennesker, nå bor det under 15 personer i den gjestfrie, vakre grenda. Med kapellet og samfunnshuset som samlingspunkt lever og virker menneskene her, med naturen som nærmeste medarbeider.

I Vera er det også over 400 hytter, de aller fleste godt skjult i skog og fjell, så det er mange som er glade i Vera tross få fastboende.

 

VeibeskrivelseVeibeskrivelse

Veibeskrivelse på Google maps fra Verdal sentrum til Tronsmoen i Vera

For å komme til Vera må du kjøre gjennom Verdal sentrum og følge fylkesvei 757 nesten til veis ende (57 km fra Verdalsøra), en tur som tar cirka en time uten stopp.

Du passerer Stiklestad med Stiklestad Nasjonale kultursenter, deretter Vuku med laksefiske og siste bensinstasjon før Vera, før du kommer til Ulvilla og Volden. I Volden ligger skolen som barna i Vera går på – 3 mils skolevei x 2 hver dag. I Granfosshuset, 4 km lenger oppe, kan du kjøpe middag eller innta en kopp kaffe. Her i Granfossen er også Nord-Europas lengste laksetrapp. Hvis du er heldig står det laks i lakseakvariet.

Senere passerer du den vakre Skjækerfossen, her er det også anledning til å kjøpe is i kiosken, før du kommer på grusvei og virkelig er på vei til fjellet.

Det lille grenda Kleppen ligger vel 40 km fra Verdal. Her var det tidligere skole i en bygning som nå blir brukt som samfunnshus og møtested for et lite men meget livskraftig tettsted.  Så bærer det opp Brattåsåsene, og vi er på fjellet.

Etter å ha kjørt noen kilometer gjennom vakker natur der vi blant annet har tatt oss både ned og opp Djupdalen, kommer vi til Bringsåsen – det første stedet på turen vi med sikkerhet vet at skogfinnene slo seg ned. Senere kommer vi til Storlunet der Tron Tronsens bror Ole bodde. Avkjørselen til Tronsmoen passeres så, før vi kommer til skiltet med Vera og ser det vakre lille kapellet som ligger ved gården Væren nordre. Her er det vi kan kalle sentrum. Neste stopp er Vera samfunnshus, der det vil bli parkeringsplass under spelet. Derifra kan man gå eller sitte på minibuss til Tronsmoen. Videre kommer vi til Sisselvollen der Sissel på Haug hadde seter en gang i tida og passerer avkjørselen til Strådalen – en sidedal helt inntil svenskegrensa, der både samer og etniske nordmenn har bodd. De fraflyttede gårdene som ligger der eies i dag av to forskjellige familier. Det er også en del hytter i Strådalen. Så kommer vi til Sveet, hvor det tidligere var gjestgiveri i mange år, til gården Væren søndre og Synnerenget, der Sjømæling-barna vokste opp. Deretter kan vi fortsette helt til enden av vegen – Symoen. Veresspelet spilles på Tronsmoen, og veien dit vil bli skiltet.